Dự ánHà Tiên Venice Villas

Chúng tôi cung cấp tới mọi nhà đầu tư thông tin, biến động giá đất Hà Tiên để hỗ trợ nhà đầu tư đưa ra quyết định đúng đắn hơn.

Dự ánHà Tiên Venice Villas

Để xem chi tiết biến động của 1 con đường, bạn nhập tên con đường rồi tìm kiếm hoặc bạn truy cập (click) vào tên con đường muốn xem.

STTVỊ TRÍGIÁ THẤPGIÁ CAOGIÁ PHỔ BIẾN
1Đường số 16 triệu/m210 triệu/m27,5 triệu/m2
2Đường số 28 triệu/m216 triệu/m211 triệu/m2
3Đường số 36 triệu/m212 triệu/m28 triệu/m2
4Đường số 412 triệu/m20 triệu/m15 triệu/m
5Đường số 517 triệu/m28 triệu/m18 triệu/m
6Đường số 618 triệu/m35 triệu/m20 triệu/m
7Đường số 76 triệu/m210 triệu/m27,5 triệu/m2
8Đường số 86 triệu/m210 triệu/m27,5 triệu/m2
9Đường số 96 triệu/m210 triệu/m27,5 triệu/m2
10Đường số 106 triệu/m210 triệu/m27,5 triệu/m2
11Đường số 116 triệu/m210 triệu/m27,5 triệu/m2
12Đường số 126 triệu/m210 triệu/m27,5 triệu/m2
13Đường số 1314 triệu/m219,6 triệu/m216 triệu/m2
14Đường số 149 triệu/m213 triệu/m210 triệu/m2
15Đường số 158 triệu/m210 triệu/m29 triệu/m2
16Đường số 1616 triệu/m220 triệu/m218 triệu/m2
17Đường số 1716 triệu/m220 triệu/m218 triệu/m2
18Đường số 187,5 triệu/m210 triệu/m29 triệu/m2
19Đường số 197,5 triệu/m210 triệu/m29 triệu/m2
20Đường số 207,5 triệu/m210 triệu/m29 triệu/m2
21Đường số 217,5 triệu/m210 triệu/m29 triệu/m2
22Đường số 227,5 triệu/m210 triệu/m29 triệu/m2
23Đường số 237,5 triệu/m210 triệu/m29 triệu/m2
24Đường số 247,5 triệu/m210 triệu/m29 triệu/m2
25Đường số 2510 triệu/m219 triệu/m213 triệu/m2
26Đường số 268 triệu/m210 triệu/m29 triệu/m2
27Đường số 278 triệu/m210 triệu/m29 triệu/m2
28Đường số 288 triệu/m210 triệu/m29 triệu/m2
29Đường số 298 triệu/m210 triệu/m29 triệu/m2
30Đường số 306 triệu/m210 triệu/m27,5 triệu/m2
31Đường số 316 triệu/m210 triệu/m27,5 triệu/m2
32Đường số 3210 triệu/m219 triệu/m213 triệu/m2
33Đường số 336 triệu/m210 triệu/m27,5 triệu/m2
34Đường số 346 triệu/m210 triệu/m27,5 triệu/m2
35Đường số 356 triệu/m210 triệu/m27,5 triệu/m2
36Đường số 368 triệu/m212 triệu/m210 triệu/m2
37Đường số 376 triệu/m210 triệu/m28 triệu/m2
38Đường số 387 triệu/m210 triệu/m29 triệu/m2
39Đường số 3914 triệu/m218 triệu/m215 triệu/m2
40Đường số 407 triệu/m210 triệu/m29 triệu/m2
41Đường số 417 triệu/m210 triệu/m29 triệu/m2
42Đường số 427 triệu/m210 triệu/m29 triệu/m2
43Đường số 437 triệu/m210 triệu/m29 triệu/m2
44Đường số 448 triệu/m211 triệu/m29 triệu/m2
45Đường số 4510 triệu/m215 triệu/m212 triệu/m2

Hỗ trợ thông tin, PKD CĐT: 0888 18 9779 – 0908 33 6079

Leave a Reply