Cơ sở hạ tầng đát nền quận 9

Đó là nhận định của nhiều ý kiến tại Hội thảo Xây dựng cở sở dữ liệu (CSDL) đất đai và công tác kỹ thuật địa chính do Văn phòng Đăng ký Đất đai TP (Sở TNMT TPHCM) tổ chức ngày 23-2.

Cơ sở hạ tầng đát nền quận 9

Trên toàn địa bàn TP hiện nay có tổng số thửa đất đăng ký trong Cơ sở dữ liệu: 1.896.699 thửa (hồ sơ); Tổng số Giấy chứng nhận quản lý trong Cơ sở dữ liệu: 1.818.495 thửa (hồ sơ); Tổng số hồ sơ scan (quét) liên kết trong cơ sở dữ liệu: 1.732.119 thửa (hồ sơ). Tuy nhiên hiện nay việc cập nhật CSDL về đất đai còn nhiều khó khăn.

Theo đó, có một số quận, huyện giao cho phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra bản vẽ đối với các trường hợp cấp GCN lần đầu, chuyển mục đích sử dụng đất… chưa đúng theo thẩm quyền (như quận 3, 8, 12, Hóc Môn…); đồng thời việc cập nhật pháp lý bản đồ trên 02 hệ thống bản đồ địa chính do 02 cơ quan quản lý thực hiện dẫn đến chồng ranh lấn thửa, khó khăn trong quản lý cập nhật biến động thông tin thửa đất. 

Bên cạnh đó, vẫn còn một số đơn vị cập nhật với mục tiêu in Giấy chứng nhận chưa quan tâm đến chất lượng dữ liệu (hệ thống số hồ sơ gốc, số vào sổ, các chỉ số biến động, liên kết hồ sơ quét số với cơ sở dữ liệu….) công tác kiểm soát thông tin trên hồ sơ giấy và hồ sơ số, (đảm bảo tất cả Giấy chứng nhận trước khi trình Lãnh đạo ký) quản lý, cập nhật, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu địa chính chưa được quan tâm đúng mức và thực hiện thường xuyên trên toàn hệ thống. 

Song song đó, hiện nay Văn phòng Đăng ký đất đai không có Phòng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ Quản lý khai thác Vận hành cơ sở dữ liệu chủ yếu là giao cho phòng ban kim nhiệm nên công tác này chưa được quan tâm đúng mức. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai giúp các cán bộ quản lý dần thay đổi cách quản lý hồ sơ theo phương thức truyền thống chuyển sang ứng dụng những tiến bộ của khoa học và công nghệ vào trong công tác quản lý và nhu cầu của công việc đề ra. Xây dựng CSDL chính là nhằm hiện đại hoá hệ thống công tác quản lý và cập nhật, chỉnh lý biến động nguồn dữ liệu đất đai thống nhất từ cấp huyện đến cấp xã đảm bảo cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai nhanh gọn, chính xác phục vụ tốt quản lý Nhà nước về đất đai, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về phát triển kinh tế – xã hội,… đặc biệt là nhu cầu khai thác thông tin thường xuyên cho người dân và doanh nghiệp. 

Phát biểu tại hội thảo, Giám đốc Sở TNMT Nguyễn Toàn Thắng, cho biết năm 2019, TPHCM tạo sự đột phá trong công tác CCHC và hướng đến xây dựng Thành phố thông minh… Do đó làm tốt công tác CSDL trong quản lý đất đai cũng sẽ góp phần tốt cho những vấn đề TP đang đặt ra và hết sức bức thiết hiện nay.

Theo Sài Gòn Giải Phóng

Leave a Reply